Butikkeier dømt for grove trusler og tvang mot tenåringer

Butikkeier dømt for grove trusler
og tvang mot tenåringer