– Dette vil føre til mye svakere utvikling i boligprisene de neste to månedene