Frank Sve foreslått som førstekandidat i Frp

Det er klart etter møtet i nominasjonsnemnda i Vestnes tirsdag kveld. Det enstemmige forslaget fra nominasjonsnemnda som ble sendt ut til lokallagene onsdag, skal ut på høring før det endelig forslaget blir lagt frem 19.november. den endleige avgjørelsen kommer på nominasjonsmøtet over nyttår

På de to neste plassene har nominasjonsnemnda foreslått innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og landbruksminister Jon Georg Dale.

Det ble skapt ny spenning i nominasjonsprosessen i Frp etter at veteranen Harald Nesvik sa nei til gjenvalg. I det første forslaget fra nominasjonsnemnda var Nesvik som er parlamentarisk leder i Frp, foreslått på førsteplass med Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale på de to neste plassene.

Fylkespolitiker Frank Sve sa opprinnelig nei til å stå på stortingsvalgliste så lenge Harald Nesvik ønsket gjenvalg. Når Nesvik trakk seg var Sve igjen aktuell som en av toppkandidatene. Sve har vært en av de mest markante fylkespolitikerne i Møre og Romsdal og er i dag gruppeleder for Frp sin fylkestingsgruppe. Han var leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal i perioden 2007-2011.

Frp var det største partiet i Møre og Romsdal ved stortingsvalget i 2005. Fire år senere opppnådde Frp rekordhøye 27,4 prosent, men ble slått av Arbeiderpartiet. Likevel fikk partiet inn tre representanter fra Møre og Romsdal.

Ved stortingsvalget i 2013 gikk FrP kraftig tilbake i Møre og Romsdal, men holdt andremandatet med klar margin.