Håpar leiarskifte skal gi ny giv i Helse Førde

Legeforeininga i Helse Førde håpar leiarskifte skal gi ny giv i organisasjonen.