Her har annethvert ektepar sluttet å ha sex

Japanske ektepar har stadig sjeldnere sex, viser en ny undersøkelse. Utviklingen bekymrer myndighetene i landet, der befolkningen blir stadig eldre.