Kan Anna erobre Europa?

Hun skulle slutte å konkurrere i dans. Så kom muligheten hun ikke hadde våget å drømme om.