Seks grunnar til at Kim ikkje er redd for Donald

Med tre hangarskip på veg, burde kanskje Kim Jong Un tenke seg om to gangar før han provoserer USA. Likevel held han fram med å skyte opp rakettar i retning Japan.