Styreleiaren går av

Styreleiar i Sjukehuset Telemark, Tom Jørgensen, går av med umiddelbar verknad. Det skjer kort tid etter at Bess Frøyshov gjekk av som Sjukehusdirektør.