Vil femdoble bomavgiften

Hovedutvalget for samferdsel i Akershus vedtok femdobling av bompengetakstene på dager der luftforurensingen er veldig høy. I fjor vinter opplevde Oslo fire slike dager.

Solveig Schytz

Solveig Schytz (V).

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Jeg er svært glad for at vi nå får muligheten til å gjøre en sterk økning i bompengesatsenene på dager der det er fare for høy luftforurensing. Det er helt nødvendig for å ta ren luft og folks helse på alvor, sier Solveig Schytz (V), leder hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Akershus fylkeskommune eier bomringen sammen med Oslo.

Gratis kollektivtrafikk

Like før klokka 19.00 var Oslo-politikerne ferdig med møtet der de også gikk inn for femdobling av bompengene på dager med høy forurensing.

Samferdselskomiteen gikk også inn for gratis kollektivtrafikk på de dagene da akuttiltakene i bomringen blir iverksatt.

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Fredrik Buer / NRK

Høyre gikk også inn for det nye tiltaket, men mener at så snart det er teknisk mulig å skille ut bensinbiler fra ordningen, må det gjøres.

– Når bensinbiler ikke er et problem, bør man ikke legge ekstra avgifter på dem, sier Eirik Lae Solberg (H).

En faglig utredning viser at biltrafikken vil reduseres med rundt 27 prosent på dager med høy forurensing.

Akershus skal også behandle saken i fylkesutvalget 17.oktober og i fylkestinget 24.oktober. Bystyret i Oslo behandle saken 26. oktober, men så lenge komiteene har gjort et vedtak skjer det uhyre sjelden at vedtakene blir omgjort.